Kepçe operatörü ehliyeti nasıl alınır?

Kepçe operatörü olmak isteyen aday öncelikle iş makineleri operatörlüğü sınavlarına girmek zorundadır. Bu sınav sonucunda başarılı sayılan aday kepçe makinesi kullanımı için gerekli ehliyete sahip olmaktadır. Kepçe operatörü ehliyeti alabilmek için iş makineleri ehliyeti veren kurumlara başvuru yapılır. Burada çeşitli iş makinelerinin kullanımı için ehliyet türleri yer almaktadır.

Diğer iş makinelerine nazaran kepçe operatörü ehliyeti süreci daha kolay işlemektedir. Ancak bu ehliyete de sahip olmak için bazı gerekli şartlar bulunmaktadır. Örneğin kepçe operatörlüğü ehliyeti için mutlaka on sekiz yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler bu sınav için başvuru bile yapamazlar. Adaylar için yine minimum düzeyde bir eğitim şartı gerekmektedir. Bu düzey en az ilkokul mezunu olmak olarak düzenlenmiştir. İlkokul diploması olmadan da yine başvuru yapılamaz. Ve tabi ki gerekli sağlık şartlarının da kişilerde bulunması gerekmektedir.

Çalışmasına engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunanlar da istenen gerekli sağlık raporunu alamamakta ve akabinde bu sınav için başvuru da bulunamamaktadır. Son gerekli evrak ise savcılıktan alınmış olan bir sabıka kaydıdır. Bu kayıt arzu edilirse daha kolay bir yöntem ile e-devlet sistemi üzerinden de alınabilmektedir.
Bu sabıka kaydının da kontrolünden sonra kepçe operatörlüğü ehliyetini veren kurum tarafından adaylar bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınav yaklaşık elli sorudan oluşan son derece basit soruları olan yazılı sınavdır. Bu elli soru her biri iki puan ile değerlendirilmek üzere hesaplanır. Sınavdan yetmiş ve üzeri puan alan kişiler başarılı sayılırlar.

Bu sınavı geçen adaylar ikinci sınava yani uygulamalı sınava girerler. Uygulamalı sınav da tıpkı yazılı sınav gibi yetmiş puan üzerinden değerlendirilir. Yetmiş puanı alan ve daha üzeri puanları alan adaylar bu sınavı da geçmenin ardından kepçe operatörlüğü ehliyetini almaya hak kazanırlar.
Kepçe operatörlüğü için ehliyet sahibi olan kişiler bir çok iş imkanı bulabilmektedir. Hatta ülkemiz dışında da yani dünya genelinde çalışabilmektedirler. Genellikle inşaat sektöründe aranılan bu nitelikli işçiler asgari düzeyin üzerinde maaşlar ile çalışmaktadır.